Klassiska fibrer

Polyester (DACRON.)


Denna fiber kom redan i början på 1950 talet, och blev snabbt den vanligaste fibern som används i segelduk.
I dagligt tal pratar vi om DuPonts varumärke Dacron, (High tenasity polyester) vilket är namnet på fibrer "Type 52 High Moduls".
Nyligen så förfinades denna fiber och kallas då "1W70" den har ca 27% bättre töjningsvärde än Type 52.
Andra polyestervarumärken är Terylene, Tetoron, Trivira och Diolen.
Polyesterfibern utmärker sig med egenskaper som bra uv stabilitet, nästan okänsligt mot vikning, tar inte åt sig mycket vatten, torkar fort, kostnadseffektiv.
Alla dessa egenskaper gör att den passar utmärkt till crusingseglaren.
I segel där man vill ha bättre prestanda har man dock bytt ut polyesterfibern till mer exotiska materiel.

PEN Fiber "Pentex"


Denna fiber är en modifierad polyesterfiber. Töjningsegenskaperna är 2.0 ggr bättre än de bästa polyesterfibern.
Pentex är ett mycket bra alternativ för racing seglaren som har en begränsad budget.

Nylon


Denna fiber kom i slutet av 1930- talet. Nylon används främst till undanvindssegel som gennaker och spinnakers pga dess låga vikt och höga rivstyrka.
Nackdelen är att den töjer sig en hel del men det är något som man inte behöver ta så stor hänsyn till på undanvinds segel.
Nylon är mer uv-känsligt än poyesterfibern och skall aldrig tvättas med blekmedel som klorin, då detta bryter ned fibern.

 

Exotiska fibrer

Kevlar


Denna fiber så dagens ljus i början på  1970 talet, och är väl en av de vanligaste fibrerna i racingsamanhang.
Den är starkare än stål i förhållande till sin vikt, töjningen är 5 ggr mindre an polyester.  
I början fanns det två sorter "Type 29" och "Type 49". Skillnaden är att Type 49 har 50% bättre töjningsvärde men kan inte vikas för mycket då fibern lätt bryts av.
Nyligen kom DuPont med Kevlar Edge, denna är speciellt framtagen för segelindustrin, och är då 25% bättre än "Type 49" fibern.
Nackdelen med kevlar är att den är mycket uv-känslig den guldgula fibern blir brun. Lite förenklat kan man säga att kevlarfiber förlorar sin styrka dubbelt så fort som polyester.
Undvik alltid att låta ett kevlarsegel fladdra i vinden, eller vika ihop det, rulla det istället.

Technora


Tillverkas av Tejin i Japan. Technora har liknande egenskaper som Kevlar "Type 29".
Töjningsegenskaperna är lite sämre men fibern klarar vikningar bättre.
Genom att färga denna gula fiber svart så får man bättre uv-stabilitet.
Technora används vanligast som bias "45 graders riktning"  trådar i olika laminat dukar.

Twaron


Tillverkas av Tejin i Japan. Denna fiber är mycket lik DuPonts kevlar. Töjnings egenskaperna är som Kevlar Type 49. Är gul i sin färg

Dyneema


Tillverkas i Tyskland av DSM. Har samma egenskaper som spectra.

Spectra


Tillverkas av Honeywell. Spectra har goda uv-egenskaper, mycket bra töjningsvärden och kan vikas utan att duken förlorar styrka.
Fibern är vit till färgen. Spectra används först till stora crusing båtar.

Kolfiber


Kolfiber har en töjningsvärden som är bättre an kevlar och är helt okänsligt mot Uv-ljus. Kolfiber kan kombineras ihop med kevlar i vissa dukar. Kolfiber är lite känslig mot vikning.

Film

Mylar


Är extruderad av DuPonts polyester. Mylarfilm används som ett skikt i laminat dukar.