Läs mer om de olika segeldukarna vi syr i. 

Det finns två grundtyper av segelduk, VÄVDA och LAMINAT.

 

DACRON

Dacronduk är en vävd segelduk, gjord av polyesterfibrer. Polyesterfibern är den mest använda fibern i segelduk eftersom den är stark och hållbar. Det finns två typer av vävd dacronduk, ”fill”-orienterad och ”warp”-orienterad. Den ”fill”orienterade segelduken är starkare tvärs över duken (fill) än längs med duken (warp).
Vi syr dacronsegel med crosscut layout eftersom vi då drar man nytta av segeldukens överlägsna styrka i fill-trådarna (tråden som löper tvärs över segelduken). Det går även att sy radiella segel i vävd segelduk, då i sk varporienterad vävd duk, men även om man tar den bästa varporienteradeduken så är den 20% - 25% mindre formstabil (mer töjning) än samma fillorienterade vävda segelduk. Detta är en avgörande orsak till att vi syr segel i vävda dukar med crosscut-layout.
Att sy segel i vävda dukar med crosscut layout är beprövat, därför finns det ingen anledning
 att ändra vådlayouten i segel tillverkade i vävda dukar. Dessa segel får hög prestanda och lång livslängd.
Dacronduken ger dig hållbarhet och slitstyrka, som man kan förvänta sig av ett äkta kvalitets segel - och detta till ett pris, som är överkomligt.


Vad påverkar kvaliten på dacronduken.

Det första är kvaliten på tråden man väver duken av. ( Läs mer i Fiber Guiden)
Det andra är hur många inslag man har i duken, här tar man hänsyn till förhållandet mellan höjd och bredd i seglet
med andra ord ett högt och smalt storsegel har en vävtyp,  medans en kort och bred genua har en annan. 
Det tredje är hur tätvävd duken är, tunnare trådar, tätare vävd. Vilket ger högre kvalite men också ett högre pris.
Det sista är vilken typ av finish duken har. Soft, Medium eller Hard

 

Laminatdukar

Alla laminat segeldukar är i grund uppbyggda på samma sätt. Duken består i ett antal lager, oftast olika i antal mellan olika dukar. Lagren består av olika material, olika fibrer för att få egenskaper som man önskar. 

Duken är uppbyggd på följande sätt:

Taffeta. Vävd polyester-taffeta täcker filmen och armeringstrådarna. Den har funktionen som ett slitskydd och skall stå emot UV-strålning

Film. Polyesterfilm på båda sidor skyddar effektivt den kraftbärande armerings-konstruktionen.

Scrim. Armeringstrådarna har utmärkt form-stabilitet i varpriktningen och en oerhörd slitstyrka. Dessa trådar är tex i polyester, pentex, kevlar, spectra. Dessa trådar bestämmer namnet på duken.

 

Grundkonstruktioner av laminat duk
 

Typ I: Taffeta / Film / Taffeta

Vävd duk på båda sidorna om filmen är en kostnadseffektiv laminat. Det består
av ganska löst vävd duk och en mylarfilm i mitten. Mylarfilmen är den som tar
upp krafterna i duken medans det vävda står för rivstyrkan. 

Typ II: Film / Scrim / Film

I denna konstruktion är scrimen det kraftupptagande lagret, medans den är täckt av
mylarfilm på båda sidor. 
Scrimen kan bestå av olika fibrer så som kevlar, pentex
eller polyester.

Denna duk är nästan genomskinlig. 

Typ III: Taffeta / Film / Scrim / Film / Taffeta

Detta är ett sk. 5 lagers laminat duk. Denna används till de flesta crusing segel i
laminat. Scrimen finns i polyester och pentex.