Plantagen Frescati

Till sommaren 2012 satte vi upp 120kvm segeltak på Plantagen Frescati i Stockholm. Vi har levererat segeltak, stolpar, rullsystem, samt montering av dessa.