Storseglet är en viktig del på din båt. Det utsätts för stora krafter och slitage och det skall klara olika vindstyrkor
utan att formen försämras. Målet är att båten ska få en fin balans. Våra segelmodeller är Cruising och Sport.
Skillnaden mellan de olika modellerna är utförandet på detaljer och olika typer av segelduk.

Vi har tre olika modeller av våra dacronsegel, (vävda segeldukar).
CRUISING, CRUISING PLUS, CRUISING VOYAGER

CRUISING seglen har en mix mellan prestanda, hållbarhet och ekonomi. Du får nysegelkänsla, med en budget som håller.

CRUISING PLUS är nästa steg upp, ett segel som sys i premiumkvalitet på segelduken. Noggrant utvalda detaljer och lösningar som bygger på år av erfarenhet. Det är ett av vårt mest populära segel.

CRUISING VOYAGER är segel för dig som ska segla mycket, långt och länge. För att få extra prestanda, styrka och livslängd  så syr vi dessa segel i dacron med invävda fibrer som Vectran och Spectra. Här finns detaljer och gediget hantverk. För seglare med högt ställda krav ger detta segel många sjömils trygg och bekymmersfri segling.

 

Våra SPORT segel är tradionellt panelade och sydda segel, en beprövad teknik sedan många år tillbaka.

Laminatseglets panellayout är triradial, panelerna som seglet byggs upp med sammanstrålar i seglets tre olika hörn, på detta vis optimeras segeldukens egenskaper. Målet är att uppnå minimal töjning i segelduken.

Laminatsegelduk består i flera olika lager av olika tunna dukar, lastbärande fiber, allt detta limmas ihop under stort tryck i valsverk.
Man kan välja mellan olika fibrer så som Polyester, Kevlar, Technora, Kolfiber alla med olika egenskaper som påverkar slutresultatet på ditt segel.
Här väger man in pris, prestanda och livslängd.
Alla våra SPORT segel har taft på båda sidor, detta för att få bättre slitstyrka.

Fullattor i storsegel

Alla våra segel har som standard 1-2 fullattor.
Du kan komplettera seglet med ytterligare fullattor.  Fördelarna med fullattor i ett storsegel är att det fladdrar mindre. Genom minskat fladder så får du ökad livslängd, det vill säga du behöver inte byta segel så ofta. Du får även en jämnare segelform och har större möjlighet att bygga ut akterrundan mer. Och det är lättare att packa på bommen.

Revrader

Alla våra segel har som standard 1 revrad.
De antal revrader ett segel utrustas med beror på hur stort det är och vad det skall användas till för typ av segling. En till två revrader är lämpligt i de flesta fall. Skall du ut och långsegla så kan tre revrader vara på sin plats.

Lösfotat

Våra storsegel är som standard lösfotat, det ger enklare trimning.